Pokoj 127

Domov mládeže Q708, Terezín

Od zimy 1942 do léta 1944 bylo do terezínského ghetta mimo desetitisíců jiných deportováno i dvanáct chlapců, kteří se sešli na jednom pokoji domu Q708. Spojovalo je málo – přibližně stejný věk a fakt, že byli na základě tzv. norimberských zákonů stigmatizováni jako příslušníci „méněcenné rasy“ a určeni k záhubě. Terezín se pro ně stal mezistupněm mezi svobodou a peklem vyhlazovacích táborů.

Někteří z pokoje 127 přežili - byli mladí, měli obrovské štěstí a ve správný čas potkali obětavé lidi. Přišli ale o své rodiny a zanedlouho po válce se museli potýkat s další vražednou ideologií - tentokrát s komunismem.

Projekt, kterým se studenti Mikulášského gymnázia v Plzni zabývali v letech 2005 – 2007, vyústil v ucelenou publikaci. Její první část shrnuje osudy všech obyvatel pokoje 127 a vsazuje je kontextu dějin terezínského ghetta a dějin šoa obecně. Druhá část publikace přináší vzpomínky několika někdejších obyvatel pokoje 127 a jejich manželek, které rovněž prošly různými koncentračními tábory. Autoři těchto kapitol zde popisují celý svůj život - vzpomínky na předválečné dětství, na své blízké, kteří zahynuli, na válečná léta i na poválečné období, kdy se museli vypořádat s komunistickým režimem.

Autoři:
Monika Stehlíková
a studentky Gymnázia na Mikulášském nám. v Plzni
Veronika Fikrlová,
Denisa Golová,
Renata Králiková,
Alžběta Rejtmajerová,
Vendula Ulrychová,
Jana Vašicová a
Kateřina Žihlová
ve spolupráci
s Ilonou Dvořákovou,
Janem Jáchimem
a Alešem Turnovcem
o. s. HUMRlidé >
odkazy do databáze

kniha ke stažení >

poděkování >

kniha ke stažení

česká verze
české vydání (2007) finančně podpořily tyto instituce: Nadační fond obětem holocaustu, statutární město Plzeň a Plzeňský kraj
první část > stáhnout PDF (9MB)
druhá část > stáhnout PDF (7MB)


anglická verze
anglické vydání (2008) finančně podpořil Plzeňský kraj
první část > stáhnout PDF (19MB)
druhá část> stáhnout PDF (32MB)


pokoj